Učenci 1. A so postali varuhi vode

Pripravila: Urška M. Na naravoslovnem dnevu z naslovom Vode smo širili zavest o pomenu vode za življenje, varčevanju z njo, skrbi za čisto vodo, zavest o pravilni in varčni uporabi vode,...